Caravans-Mika to autoryzowany dealer niemieckiej firmy Bürstner na rynku polskim.
Zapraszamy do współpracy.

Wynajem przyczep kempingowych


 • Osoba wypożyczająca przyczepę kempingową powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać odpowiednie prawo jazdy umożliwiające holowanie przyczepy kempingowej
 • Jeśli zestaw auta i przyczepy przekracza 3,5 tony kierowca zobowiązany jest posiadać prawo jazdy kategorii b+e.
 • Najemca przedstawia do wglądu dwa aktualne dokumenty ze zdjęciem.
 • Przy wynajmie przyczepy kempingowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500zł.
 • Kaucja rozliczana jest w ciągu trzech dni roboczych od dnia zwrotu.
 • Po zgłoszeniu rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 20% kosztów wynajmu przyczepy.
 • Opłata rezerwacji nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji;stanowi ona ryczałtową rekompensatę z tytułu utraconych dochodów wskutek wycofania przyczepy kempingowej z obrotu i możliwości jej zarezerwowania przez inne osoby. Pozostałą część z tytułu rezerwacji oraz kaucję,wpłaca się najpóźniej w dniu przekazania przyczepy.
 • Najemca dostaje posprzątaną i umytą przyczepę kempingową oraz zobowiązany jest do zwrotu umytej i wysprzątanej przyczepy kempingowej. W przypadku nie spełnienia tych warunków naliczona zostanie opłata,potrącana z kaucji wynosząca odpowiednio 50zł za wysprzątanie oraz 50zł za umycie.
 • Jeżeli zwrot przyczepy nastąpi wcześniej niż ustalono, kwota za niewykorzystany okres wynajmu nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
 • Jeżeli przyczepa nie zostanie zwrócona w terminie najemca zobowiązany jest do zapłaty kary za każdy dzień 200zł.
 • Przedłużenie okresu najmu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody firmy caravans-mika.
 • Gdy przyczepa kempingowa nie zostanie zwrócona w ciągu 48 godzin licząc od daty określonej w umowie firma caravans-mika powiadomi policję o samowolnym i bezprawnym przywłaszczeniu przyczepy oraz o jej zaginięciu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają najemce,ponadto wpłacona kaucja przepada w całości.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przyczepie w trakcie jej użytkowania.
 • Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem przyczepy.
 • Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przyczepy wyłącznie w celach rekreacyjnych i turystycznych.
 • Najemca nie może podnajmować oraz udostępniać przyczepy osobom trzecim.
 • W przypadku kradzieży lub zniszczenia pryczepy najemca zobowiązany jest do powiadomienia policji.

Obsługa informatyczna firm Katowice - Micro-Luc™
Akcesoria do przyczep kempingowych
przyczepy kempingowe | kampery | przyczepy campingowe | campery | akcesoria kempingowe | przyczepy kempingowe Burstner | sprzęt kempingowy
części do przyczep kempingowych | samochody kempingowe | wynajem przyczep kempingowych | serwis przyczep kempingowych | przedsionki do przyczep